Verloop

Hoe pakken we het aan? Welke zijn de verschillende stappen die we zetten voor Studenten, bedrijven en particulieren?

Studenten: Anamnese, leren leren en opvolging

Deze vorm van begeleiding staat even op pauze om de voordrachten verder en dieper te ontwikkelen. Neem gerust contact op met The Climbing Fish voor meer informatie of doorverwijzingen.
student_captionjpg

Anamnese

Een anamnese is een kennismaking, maar ook een eerste ‘les’ leren leren. Tijdens de kennismaking vragen we o.a. naar de huidige studietechnieken en het studieprobleem. Zo kan de begeleiding optimaal op jouw noden en wensen afgestemd worden. 

Daarna bespreken we welke technieken je kan toepassen op jouw leerstof, vakken, ... en bekijken we het hoe en het waarom van elk van deze technieken.

Deze anamnese verloopt best in aanwezigheid van een ouder. Voor het welslagen van de begeleiding is het van groot belang dat ook de ouder(s) thuis ondersteuning kunnen geven.

'Leren leren'

Als je beslist om met The Climbing Fish in zee te gaan, maken we op het einde van de anamnese samen vijf opvolgafspraken. Tijdens deze afspraken leren we de verschillende technieken toe te passen om zo je leerstof effectief te leren verwerken. Dit is een training leren leren op jouw maat met jouw leerstof.

Follow-up

Na de eerste zes afspraken (anamnese en vijf sessies) volt de follow-up. Indien gewenst kan je naar behoefte afspraken maken om technieken bij te schaven en problemen op te pikken voordat ze je resultaten beïnvloeden. Deze follow-up is uiteraard vrijblijvend. De frequentie en het ritme van de afspraken bespreken we steeds samen.

Sessie

Een sessie verloopt meestal volgens een vast stramien:

  • Hoe gaat het tot nu toe? We bekijken hoe het in de tussentijd verlopen is. Kan je de geleerde technieken toepassen? Waar had je het nog moeilijk mee? Zijn er nog bijzonderheden die we eerst moeten bespreken?
  • Vervolgens gaan we over tot het verder toepassen en inoefenen van de technieken, we verdiepen ons in LOTUS, planning én zelfs in de werking van je brein.
  • Tenslotte sluiten we af met ‘thuisopdrachten’ en wordt de sessie kort overlopen met een ouder. Geen paniek, je krijgt niet nóg meer huiswerk, we bespreken eerder welke technieken je wilt inoefenen op welk vak. We stellen doelen op en bespreken elke afspraak waar we met deze vooropgestelde doelen geraakt zijn.

Eigen materiaal

Tijdens de sessies maken we steeds gebruik van jouw eigen materiaal: leerboeken, huiswerk, testvoorbereidingen, ... Op deze manier kunnen de technieken ineens op jouw maat toegepast worden en zijn ook de sessies ‘gewonnen tijd’. Je hoeft dus niet te vrezen voor extra werk en nog meer belasting op je reeds drukke agenda.

Particulieren

Levenslang leren, we doen het dagelijks, allemaal. Daarom kunt u steeds terecht bij Climbing Fish voor uw persoonlijke doelen.
tijdelijke-foto-particulier-klein

Wil je meer halen uit je leerervaringen? Wil je beter kunnen onthouden, de kern uit de zaak halen of meer vrije tijd creeëren. Er zijn te veel voorbeelden om allemaal op te sommen. Of bent u benieuwd wat Mind mapping © voor u kan betekenen? Neem gerust contact op met The Climbing Fish en dan kijken we samen wat we voor jou kunnen doen.

Bedrijven

Efficiënter vergaderen, meer rendement van bijscholingen? The Climbing Fish staat tot uw dienst.
marina-voor-publiek

Bent u van plan Mind mapping © in uw bedrijf te integreren of bent u benieuwd wat Mind mapping © voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan gerust contact op met The Climbing Fish.  Naast Mind mapping© kan er ook extra aandacht besteed worden aan het toelichten van de achterliggende leerprocessen en de werking van het brein.
 
We maken een afspraak, bekijken wat The Climbing Fish en Belgium is Mindmapping voor uw bedrijf kan betekenen en hoe we aan uw noden en wensen tegemoet kunnen komen. Dit alles blijft uiteraard geheel vrijblijvend*.

U kan ons steeds boeken voor een gratis* “Teaser” van 45-60 minuten. In dit uurtje lichten wij u toe wat Mind mapping © kan betekenen voor uw bedrijf. Zo krijgt u de kans om eerst kennis te maken met Mind mapping © alvorens u een workshop boekt.

 

*Er wordt alleen een onkost aangerekend van 0.30 euro/kilometer voor verplaatsingen.

Is alles duidelijk en weet je genoeg?

Of net niet en wil je ons een vraag stellen?

Wil je graag weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Of is alles helder en wil je meteen een afspraak maken?