Climbing Fish moet ermee ophouden!

Na veelvoudig overleg en met spijt in ons hart moeten Marina en ik u melden dat wij alle activiteiten van Climbing Fish moeten stopzetten.

Er zijn een heel aantal factoren die ons tot deze stap gedwongen hebben. Eén van de redenen is dat het volgens onze boekhouder financieel moeilijk leefbaar zou zijn. Dit onder andere door het ontbreken van een vaste job en hoge kosten verbonden aan deze zelfstandige activiteit.

Ook het voorbereiden van de voorstellingen verliep niet zoals gepland. Naast de 2 hartoperaties van Marina heeft zij tevens een verzwakt auto immuunsysteem waardoor zij een virus heeft opgelopen dewelke veel schade heeft aangericht. Zij heeft een langere tijd in het ziekenhuis gelegen en is mogelijks tot 3 jaar werkonbekwaam.

De samenloop van deze omstandigheden hebben ons bijgevolg gedwongen tot de stopzetting van Climbing Fish. Wij begrijpen dat wij jullie met deze mededeling slecht nieuws brengen en wij hebben nagedacht over een zogeheten pleister op de wonde. Daarom krijgt u binnen enkele dagen een mail met daarin een bijlage die u kunt afdrukken voor de betrokken ouders. Hierin vindt u informatie over de onderwerpen die wij zouden aanhalen tijdens de voorstelling.

Door het unieke karakter van de voorstelling kunnen we u helaas geen gelijkaardige doorverwijzing aanbieden. Het boek van Paul MaesSlimmer Studeren” kan aangeschaft worden via Die Keure, een perfecte samenvatting van de voorstelling (https://www.diekeure.be/nl-be/educatief/6414/slimmer-studeren ).

Daarnaast is Collega Tommy Opgenhaffen ook een goede referentie. U kan voor meer informatie terecht op zijn website www.lerenhoezo.be.